Narzędzia Shop Auto Service
 1. Data dodania produktu do sklepu: Thursday, 12 March 2015.

  Wideoskop - kamera inspekcyjna 4.9 mm / 1.0 m
  [HU23105]

  Netto: 1.048,78zł
  Brutto: 1.290,00zł

  Bardzo niewiele jest wideoskopów z dwoma kamerami 4.9 mm: czołowa i boczna, 
  podświetlenie LED 
  Kompaktowy, lekki 
  Powiększenie x 1,5 
  Bardzo wysokiej jakości monitor 2.4" TFT, LCD, ze szkłem ochronnym 
  Gniazdo AV 
  Bardzo szeroka oferta akcesoriów 
  Przewód z kamerą wodoodporny (IP67), półsztywny, odporny na paliwa i zarysowania (IP67) 
  specjalny przełącznik pozwala na zmianę widoku w trakcie kontroli 

   

  WIDEOPREZENTACJA:

  https://www.youtube.com/watch?v=Be2RbamWqWo

  Recenzje
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'sas.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '16465' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '16465' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]