Narz─Ödzia Shop Auto Service

Korzystanie z Serwisu

REGULAMIN SKLEPU SHOP AUTO SERVICE

 

§ 1 Strony transakcji

1. Nabywc─ů (zwany równie┼╝ „Klientem”) dokonuj─ůcym zakupów w sklepie internetowym shopautoservice.pl mo┼╝e by─ç pe┼énoletnia osoba fizyczna albo przedsi─Öbiorca. 

2.Sprzedawc─ů towarów znajduj─ůcych si─Ö w ofercie sklepu internetowego shopautoservice.pl jest FHU Shop Auto Service Sylwester ┼ü─Öski,
z siedzib─ů przy ul. Obornicka 26/32 51-113 Wroc┼éaw, NIP 671-126-33-00 , REGON 020459680.


§ 2 Przedmiot transakcji

1.Przedmiotem transakcji w sklepie internetowym shopautoservice.pl s─ů towary uwidocznione na stronach WWW sklepu internetowego shopautoservice.pl w chwili sk┼éadania zamówienia, z zastrze┼╝eniem ust. 6 niniejszego paragrafu. 

2.Zawarto┼Ť─ç strony internetowej www.shopautoservice.pl nie stanowi oferty, lecz jedynie zaproszenie do sk┼éadania oferty kupna. 

3.Podane przez Sprzedawc─Ö ceny wyra┼╝one s─ů w z┼éotych polskich i zawieraj─ů podatek VAT.

4.Wszystkie produkty s─ů fabrycznie nowe, jak równie┼╝ obj─Öte s─ů gwarancj─ů Producenta.

5.Oferowane towary pochodz─ů od renomowanych Producentów oraz s─ů zgodne ze specyfikacj─ů deklarowan─ů przez Producenta danego towaru, okre┼Ťlon─ů w drodze publikowanych przez niego oficjalnych materia┼éów informacyjnych.

6.Niektóre z oferowanych towarów mog─ů by─ç w danej chwili niedost─Öpne. W takim przypadku Sprzedawca niezw┼éocznie informuje o tym fakcie Klienta.


§ 3 Zamówienia

1.Zamówienie mo┼╝na z┼éo┼╝y─ç korzystaj─ůc z formularza na stronie www.shopautoservice.pl, jak równie┼╝ w drodze poczty elektronicznej, telefonicznie lub bezpo┼Ťrednio w siedzibie Sprzedawcy. 

2.Z zastrze┼╝eniem ust.3 poni┼╝ej, z┼éo┼╝enie zamówienia (przyj─Öcie oferty kupna) potwierdzane jest przez Sprzedawc─Ö w terminie 48 godzin od dnia za┼éo┼╝enia zamówienia w drodze telefonicznej i/lub w drodze poczty elektronicznej, jednoznacznie potwierdzaj─ůcej przyj─Öcie przez Sprzedawc─Ö oferty kupna, w ramach której co najmniej okre┼Ťla si─Ö przedmiot zamówienia, wysoko┼Ť─ç ceny, imi─Ö i nazwisko pracownika Sprzedawcy.

3.W przypadku gdy z┼éo┼╝enie zamówienia nast─Öpuje przez Internet, do czasu potwierdzenia przez Sprzedawc─Ö zamówienia (przyj─Öcia oferty kupna) w trybie ust. 2 powy┼╝ej, system komputerowy Sprzedawcy automatycznie generuje elektroniczn─ů informacj─Ö o zarejestrowaniu faktu z┼éo┼╝enia przez Klienta zamówienia, która nast─Öpnie wysy┼éana jest na adres e-mail podany przez Kupuj─ůcego. Elektroniczna informacja o zarejestrowaniu faktu z┼éo┼╝enia przez Klienta zamówienia ma charakter jedynie informacyjny i nie oznacza, ┼╝e Sprzedawca przyj─ů┼é ofert─Ö kupna. Zawarcie umowy nast─Öpuje bowiem dopiero w momencie okre┼Ťlonym w ust. 8 poni┼╝ej

4. Statusy zamówie┼ä w naszym systemie widoczne podczas procesu realizacji zamówie┼ä:
Nowe - nowe zamówienie zarejestrowane w systemie.
W trakcie realizacji - zamówienie potwierdzone w trakcie kompletowania.
Gotowe do wysy┼éki - zamówienie zosta┼éo przekazane do wysy┼éki.
Zakończone - towar został dostarczony do klienta.
Odwo┼éane - zamówienie zosta┼éo anulowane na pro┼Ťb─Ö klienta.

Statusy s─ů widoczne po zalogowaniu si─Ö do systemu w szczegó┼éowych informacjach o zamówieniu "Twoje zamówienie". S─ů równie┼╝ przesy┼éane w informacyjnych wiadomo┼Ťciach email.

5.W razie braku mo┼╝liwo┼Ťci uzyskania od Klienta faktu potwierdzenia uprzednio z┼éo┼╝onego zamówienia w terminie 5 dni roboczych od momentu jego z┼éo┼╝enia, w wyniku okoliczno┼Ťci za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci, w szczególno┼Ťci w przypadku podania przez Klienta b┼é─Ödnego numeru telefonu lub adresu e-mail, uwa┼╝a si─Ö, ┼╝e zamówienie nie zosta┼éo potwierdzone oraz ┼╝e nie wywo┼éuje ono jakichkolwiek skutków prawnych.

6.Z┼éo┼╝enie zamówienia przez Klienta równoznaczne jest z upowa┼╝nieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT bez konieczno┼Ťci uzyskania podpisu Klienta.

7.W przypadku ma┼éo popularnych towarów, zamówienie mo┼╝e zosta─ç zrealizowane dopiero po uiszczeniu stosownej zaliczki. O konieczno┼Ťci uiszczenia zaliczki, jak równie┼╝ o jej wysoko┼Ťci Sprzedawca niezw┼éocznie informuje Klienta.

8.Z chwil─ů uzyskania przez Klienta potwierdzenia przyj─Öcia przez Sprzedawc─Ö zamówienia (oferty kupna), o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, dochodzi do zawarcia pomi─Ödzy Sprzedawc─ů prowadz─ůcym Sklep internetowy shopautosrvice.pl oraz Klientem umowa sprzeda┼╝y. Z t─ů sam─ů chwil─ů rozpoczyna si─Ö realizacja z┼éo┼╝onego przez Klienta zamówienia. Jednak┼╝e w przypadku z┼éo┼╝enia zamówienia przez Internet, zawarcie umowy sprzeda┼╝y nast─Öpuje dopiero w momencie otrzymania przez Kupuj─ůcego wiadomo┼Ťci elektronicznej (innej ani┼╝eli w rozumieniu § 3 ust. 3) jednoznacznie potwierdzaj─ůcej przyj─Öcie przez Sprzedawc─Ö oferty kupna, w ramach której co najmniej okre┼Ťla si─Ö przedmiot zamówienia, wysoko┼Ť─ç ceny, imi─Ö i nazwisko pracownika Sprzedawcy. 

9.W przypadku jakiejkolwiek rozbie┼╝no┼Ťci pomi─Ödzy tre┼Ťci─ů elektronicznego potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w ust. 3, a tre┼Ťci─ů wiadomo┼Ťci elektronicznej w rozumieniu ust. 8 zdanie 3, zawarcie umowy sprzeda┼╝y na warunkach okre┼Ťlonych przez Sprzedawc─Ö w ramach wiadomo┼Ťci elektronicznej w rozumieniu ust. 8 zdanie 3, nast─Öpuje dopiero z chwil─ů otrzymania przez Sprzedawc─Ö jednoznacznej zgody Kupuj─ůcego.


§ 4 Formy p┼éatno┼Ťci

Zap┼éata ceny za zamówiony towar mo┼╝e by─ç dokonana w nast─Öpuj─ůcy sposób:

a) Zap┼éata gotówk─ů przy odbiorze towaru w siedzibie Sprzedawcy.

b) Za pobraniem - zap┼éata do r─ůk Kuriera przy odbiorze przesy┼éki,

c) Przelew bankowy na podstawie faktury VAT – zap┼éata przed wysy┼ék─ů towaru,

d) P┼éatno┼Ť─ç przy u┼╝yciu e-Transferu, e-Przelewu, karty kredytowej (system platnosci.pl),

e) P┼éatno┼Ť─ç przy u┼╝yciu systemu p┼éatno┼Ťci PayPal.

UWAGA
Przy zakupie produktów wymagaj─ůcych realizacji dlu┼╝szej niz 7 dni zastrzegamy sobie prawo do zwrócenia sie do klienta z pro┼Ťb─ů o wp┼éat─Ö 10% zadatku na poczet realizacji zamówienia.


§ 5 Dostawa towaru

1.Termin dostawy wynosi do 7 dni roboczych.

2.Termin dostawy mo┼╝e by─ç d┼éu┼╝szy w przypadku towarów, którymi Sprzedawca nie dysponuje w chwili sk┼éadania zamówienia. W takiej sytuacji Klient jest niezw┼éocznie informowany przez pracownika Sklepu o najbli┼╝szym mo┼╝liwym terminie dostawy towaru. Wykonanie umowy w terminie powy┼╝ej 30 dni od dnia zawarcia umowy ka┼╝dorazowo wymaga zgody Konsumenta.

3.Sprzedawca realizuje dostaw─Ö towaru na terenie m. Wroc┼éaw w┼éasnym transportem.  

4.Dostawa poza teren m.Wroc┼éawia realizowana jest za po┼Ťrednictwem firmy kurierskiej. 

UWAGA: Przy realizacji dostawy przez firm─Ö kuriersk─ů, kurier nie ma obowi─ůzku wniesienia towaru.

5.Koszty przesy┼éki towaru za po┼Ťrednictwem firmy kurierskiej ponosi Klient. Cena przesy┼éki towaru jest zró┼╝nicowana oraz jest uzale┼╝niona od wagi i rozmiarów zamawianego towaru. Szczegó┼éowych informacji na temat konkretnej ceny przesy┼éki towaru udziela Sprzedawca na pytanie Klienta. Zakres cenowy kosztów przesy┼éki wynosi od 20 z┼é do 230 z┼é. 

6.Odbiór towaru powinien by─ç potwierdzony przez Klienta pisemnym pokwitowaniem. 

7.Z chwil─ů udzielenia pokwitowania przyj─Öcia towaru, na Klienta przechodzi prawo w┼éasno┼Ťci towaru, pod warunkiem zap┼éaty ceny w pe┼énej wysoko┼Ťci przez Klienta. 

8.Klient mo┼╝e odebra─ç towar osobi┼Ťcie w siedzibie Sprzedawcy. 

9.Odbieraj─ůc towar Klient jest zobowi─ůzany ustali─ç, czy przesy┼éka nie posiada jakichkolwiek uszkodze┼ä mechanicznych lub innych nieprawid┼éowo┼Ťci. Warunkiem mo┼╝liwo┼Ťci zapoznania si─Ö towarem jest uprzednie uiszczenie umówionej nale┼╝no┼Ťci do r─ůk Przewo┼║nika lub uprawnionego pracownika Sprzedawcy dostarczaj─ůcego towar, chyba ┼╝e zap┼éata tych nale┼╝no┼Ťci nast─ůpi┼éa wcze┼Ťniej.

10. Nieodebranie lub nieuzasadniona odmowa odbioru towaru zakupionego w sklepie internetowym shopautoservice.pl, wys┼éanego za po┼Ťrednictwem Przewo┼║nika, nast─Öpnie odes┼éanego Sprzedawcy, wywo┼éuje po stronie Klienta obowi─ůzek zap┼éaty na rzecz Sprzedawcy kwoty pieni─Ö┼╝nej odpowiadaj─ůcej trzykrotnej równowarto┼Ťci kosztów przewozu za dany towar, podanych przy sk┼éadaniu zamówienia. 

11. W przypadku opisanym w par. 5 ust. 10 Klient mo┼╝e za zgod─ů Sprzedawcy odst─ůpi─ç od zawartej umowy pod warunkiem, ┼╝e zwrócony towar nadaje si─Ö do dalszej sprzeda┼╝y oraz w wyznaczonym przez Sprzedawc─Ö terminie zap┼éaci kwot─Ö kary umownej, o której mowa w par. 10. 

12.W przypadku stwierdzenia przez Klienta, ┼╝e w czasie przewozu nast─ůpi┼é ubytek lub uszkodzenie towaru, Klient obowi─ůzany jest dokona─ç wszelkich czynno┼Ťci niezb─Ödnych do ustalenia odpowiedzialno┼Ťci firmy Kurierskiej, w szczególno┼Ťci Klient powinien w obecno┼Ťci pracownika firmy Kurierskiej za┼╝─ůda─ç spisania „Protoko┼éu Uszkodzenia Przesy┼éki" oraz z┼éo┼╝y─ç wobec Przewo┼║nika reklamacj─Ö w sposób obowi─ůzuj─ůcy obowi─ůzuj─ůcy u Przewo┼║nika (Kuriera).


§ 6 Reklamacje


1.W razie ujawnienia si─Ö wady towaru, Klient mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç stosowne zg┼éoszenie reklamacyjne na warunkach gwarancji w siedzibie Sprzedaj─ůceg lub autoryzowanym punkcie napraw. 

2.Wykaz adresów autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski znajduje si─Ö na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej danego Producenta/Importera towaru.

3.Ró┼╝nice wynikaj─ůce z indywidualnych ustawie┼ä komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mog─ů stanowi─ç podstawy reklamacji nabytego towaru.

4. Klient mo┼╝e równie┼╝ z┼éo┼╝y─ç reklamacj─Ö z tytu┼éu niezgodno┼Ťci towaru z umow─ů na dany produkt. Zalecane jest, aby reklamacje sk┼éada─ç przez stron─Ö www.shopautoservice.pl, przy u┼╝yciu formularza reklamacyjnego znajduj─ůcego si─Ö na stronie. Powy┼╝sze nie wyklucza jednak sk┼éadania reklamacji w innej formie, w szczególno┼Ťci w drodze pisemnej. 

5. Na zasadzie wynikaj─ůcej z art. 558 k.c., roszczenie reklamacyjne Kupuj─ůcego b─Öd─ůcego przedsi─Öbiorc─ů - z tytu┼éu r─Ökojmi za wady - ogranicza si─Ö wy┼é─ůcznie do ┼╝─ůdania naprawy towaru. W pozosta┼éym zakresie uprawnienia z tytu┼éu r─Ökojmi s─ů wy┼é─ůczone.

 
§ 7 Odst─ůpienie od umowy

1.Zgodnie z ustaw─ů z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno┼Ťci za szkod─Ö wyrz─ůdzon─ů przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000, Nr 22, poz. 271 ze zm.) Klient b─Öd─ůcy Konsumentem ma prawo odst─ůpi─ç od umowy sprzeda┼╝y konsumenckiej zawartej ze Sprzedawc─ů (sklep shopautoservice.pl), bez podania w tym zakresie przyczyny odst─ůpienia sk┼éadaj─ůc stosowne o┼Ťwiadczenie na pi┼Ťmie. 

2.Druk odst─ůpienia od umowy sprzeda┼╝y konsumenckiej dost─Öpny jest w plikach do pobrania.

3.Termin dla odst─ůpienia od umowy sprzeda┼╝y konsumenckiej wynosi 10 dni i liczy si─Ö od momentu wydania towaru, w przypadku za┼Ť ┼Ťwiadczenia us┼éug, od dnia zawarcia umowy.

4.Ustawowe prawo odst─ůpienia od umowy sprzeda┼╝y konsumenckiej zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç nie przys┼éuguje Klientowi w nast─Öpuj─ůcych wypadkach:

a) ┼Ťwiadczenia us┼éug rozpocz─Ötego, za zgod─ů konsumenta, przed up┼éywem terminu 10 dni od dnia wydania rzeczy albo gdy umowa dotyczy ┼Ťwiadczenia us┼éug, od dnia zawarcia umowy;

b) ┼Ťwiadcze┼ä o w┼éa┼Ťciwo┼Ťciach okre┼Ťlonych przez Klienta w z┼éo┼╝onym przez niego zamówieniu, w szczególno┼Ťci w przypadkach zamówie┼ä realizowanych na specjalne zamówienie Klienta, lub ┼Ťci┼Ťle zwi─ůzanych z jego osob─ů,

c) ┼Ťwiadcze┼ä, które z uwagi na ich charakter nie mog─ů zosta─ç zwrócone. 

5.Je┼╝eli w wyniku odst─ůpienia przez Klienta od umowy sprzeda┼╝y konsumenckiej oka┼╝e si─Ö, ┼╝e towar jest zniszczony lub w jakikolwiek inny sposób obni┼╝a jego warto┼Ť─ç na skutek okoliczno┼Ťci za które Klient ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç, Sprzedawca mo┼╝e domaga─ç si─Ö od Klienta stosownego odszkodowania w tym zakresie. W razie odst─ůpienia od umowy sprzeda┼╝y konsumenckiej, umowa ta jest uwa┼╝ana za niezawart─ů, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowi─ůza┼ä. To, co strony ┼Ťwiadczy┼éy, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ┼╝e zmiana by┼éa konieczna w granicach zwyk┼éego zarz─ůdu.

6. Klient korzystaj─ůcy z ustawowego prawa odst─ůpienia od umowy powinien dostarczy─ç Sprzedawcy towar oraz inne przedmioty, które otrzyma┼é od Sprzedawcy w wyniku wykonania danej umowy.

7. W przypadku skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa odst─ůpienia od umowy, Sprzedawca dokonuje niezw┼éocznie na rzecz Klienta zwrotu kwoty pieni─Ö┼╝nej równej cenie towaru wraz z kosztami wysy┼éki towaru do Klienta, nie pó┼║niej jednak jak w terminie 14 dni. Zwrot ceny nast─Öpuje na rachunek bankowy podany przez Klienta albo w drodze przekazu pocztowego, wys┼éanego na adres wskazany w zamówieniu.

8.Poniesione przez Klienta koszty odes┼éania towaru do Sprzedawcy, w wyniku ustawowego odst─ůpienia od umowy nie podlegaj─ů zwrotowi na rzecz Klienta.

9. Towar powinien zostać odesłany na adres FHU Shop Auto Service Sylwester Łęski ul. Obornicka 26/32, 51-113 Wrocław.


§ 8 Faktura VAT

1.Do ka┼╝dego zakupionego w sklepie shopautoservicet.pl towaru do┼é─ůczana jest faktura VAT. 

2.W celu otrzymania przez Klienta faktury VAT, w momencie sk┼éadania zamówienia nale┼╝y poda─ç dane niezb─Ödne do wystawienia faktury VAT.


§ 9 Postanowienia ko┼äcowe 

1.Sk┼éadaj─ůc zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

2.Wszystkie wymienione towary oraz nazwy s─ů u┼╝ywane wy┼é─ůcznie w celach identyfikacyjnych i mog─ů by─ç zastrze┼╝onymi znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

3.Sprzedawca bezustannie dok┼éada nale┼╝ytej staranno┼Ťci, aby tre┼Ť─ç stron sklepu internetowego jak najdok┼éadniej odpowiada┼éa rzeczywisto┼Ťci. Z uwagi na potencjaln─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç wyst─ůpienia b┼é─Ödów przy aktualizacji stron internetowych (cen, konfiguracji, parametrów technicznych), z przyczyn za które odpowiedzialno┼Ť─ç nie ponosi Sprzedawca, ewentualne rozbie┼╝no┼Ťci w zakresie wy┼Ťwietlanych informacji na stronie www. zostaj─ů korygowane w trakcie potwierdzania zamówienia w trybie okre┼Ťlonym w paragrafie 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Klientowi przys┼éuguje prawo odst─ůpienia od umowy w przypadku wyst─ůpienia jakichkolwiek rozbie┼╝no┼Ťci pomi─Ödzy zawarto┼Ťci─ů strony internetowej w chwili sk┼éadania zamówienia oraz tre┼Ťci─ů potwierdzenia, o którym mowa w paragrafie 3 ust. 2.

4.B┼é─Ödy w aktualizacji cen towaru nie mog─ů stanowi─ç podstawy do wysuwania roszcze┼ä wobec Sprzedawcy, je┼╝eli dzia┼éanie to jest spowodowane okoliczno┼Ťciami, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci.

5.Z┼éo┼╝enie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze zgod─ů na przechowywanie i przetwarzanie przez
FHU Shop Auto Service Sylwester ┼ü─Öski ul. Obornicka 26/32, 51-113 Wroc┼éaw, danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883 ze zm.).

6. Za┼éo┼╝enie konta przez Klienta jest równoznaczne z wyra┼╝eniem zgody na przesy┼éanie informacji marketingowych (informacje o promocjach, konkursach itp.) 

7. Klient dokonuj─ůcy zakupu w sklepie wyra┼╝a zgod─Ö na przetwarzanie przez sklep http://www.shopautoservice.pl, danych osobowych Klienta w celu wype┼énienia ankiety z opini─ů o dokonanej transakcji w Sklepie http://www.shopautoservice.pl (zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

 8.Dane osobowe Klienta, podawane przez Klienta dobrowolnie, a niezb─Ödne dla realizacji zamówienia lub przeprowadzenia post─Öpowania reklamacyjnego, przetwarzane s─ů przez Sklep na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych bez konieczno┼Ťci uprzedniego wyra┼╝enia zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych. Jednocze┼Ťnie informuj─Ö si─Ö, ┼╝e administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest
FHU Shop Auto Service Sylwester ┼ü─Öski ul. Obornicka 26/32, 51-113 Wroc┼éaw. Klientowi przys┼éuguje równie┼╝ prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych oraz ich poprawienia.

Kontynuuj