Narzędzia Shop Auto Service
 1. Data dodania produktu do sklepu: Friday, 04 January 2013.

  Nasadki do motocykli 17 - 24 mm
  [35060]

  Netto: 60,16zł
  Brutto: 74,00zł

  niezbędne podczas prac przy motocyklach 
  do mocowania wałów korbowych i widelców 
  stal chromowo wanadowa 

  w zestawie: 
  - adapter 1/2" 
  - nasadki trzpieniowe 6-kątne 17 - 19 - 22 - 24 mm 

  Recenzje
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'sas.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '16445' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '16445' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]